ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL ciprianfita.ro, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

Această politică de confidențialitate (“Politică”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR”).

ciprianfita.ro își rezervă dreptul de a schimbă și actualiza în orice moment conținutul website-ului ciprianfita.ro , precum și Politică de confidențialitate și termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifică termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Cine suntem?

Ciprian Fita Photography SRL este o companie inregistrata in Romania avand sediul social in Giroc, str. Trandafirilor nr. 28A, judetul Timis, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/1857/2016 avand Codul de identificare fiscala 36235369.

Ce fel de date personale prelucrăm:

Politica de confidentialitate a datelor reglementeaza utilizarea si stocarea datelor dumneavoastra. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibilă fără nici o declarare a datelor cu caracter personal. În anumite situații specifice, când solicitați o ofertă de preț prin intermediul formularului disponibil pe site, colectăm următoarele informații:

Adresa de email: În cazul în care ne-ați furnizat adresa de email, o vom folosi pentru a vă răspunde la cererea de ofertă transmisă prin intermediul formularului online sau pentru a trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre, dar și la articolele și resursele pe care le publicăm periodic pe acest site.

Prenumele și Numele: În cazul în care ne-ați furnizat Prenumele și Numele , folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi. De asemenea, acolo unde e cazul, folosim aceste date în scop de facturare servicii și/sau pentru a încheia contracte de colaborare.

Numărul de telefon:În cazul în care ne-ați furnizat Numărul de Telefon, folosim aceste date pentru a vă putea contacta rapid,  în scopul informării eficiente asupra stabilirea detaliilor  cu privire la solicitarea transmisă. Date personale sau datele cu caracter personal se refera la orice informatie care face posibila identificarea unei persoane fizice.

În ce situații au terții acces la datele Dvs?

Nu vom vinde niciodată datele dumneavoastră personale.

Nu vom transfera sau furniza aceste date către terți fără un acord explicit din partea dumneavoastră, cu excepția situaților în care suntem obligați de legile în vigoare sau organele de control ale Statului Român. (Ex. Procuratură, Judecătorie, Poliție, Organele fiscale și procesare de date autorizate de Statul Român sau Consiliul Europei, etc.)

Drepturile dvs.

ciprianfita.ro poate să colecteze și să prelucreze datele înscrise în site, conform:

·         Legii nr. 677/2001 din România (modificată și completată) pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor.

·         Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția viețîi private în sectorul comunicațiilor electronice.

De asemenea utilizatorii acestui site trebuie să știe că începând cu  25 mai 2018 colectarea și prelucrarea datelor cu  caracter personal se va face respectând noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679) cu aplicare directă în toate statele UE.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor sale personale. Acest drept poate fi anulat pentru anumite situațîi prevăzute de lege. Astfel dreptul la opunerea prelucrării datelor personale, nu poate fi exercitat dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu așa cum este prevăzut de lege.

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

  • Dreptul de acces

puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

  • Dreptul de a corectă datele

puteți sa ne solicitați  sa modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

  • Dreptul la ștergere

puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (îi) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

  • Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție

puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea va puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

  • Restricționare

în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

  • Dreptul la portabilitatea datelor

în măsură în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro